shrubs

Tag

Disanthus cercidifolius
Disanthus cercidifolius

Disanthus cercidifolius, otherwise known as redbud hazel, is a shrubs plant species native to Kentucky.

Pentas lanceolata
Pentas lanceolata

Pentas lanceolata, otherwise known as pentas, is a shrubs plant species native to Alabama.

Salvia officinalis
Salvia officinalis

Salvia officinalis, otherwise known as common sage, is a herbs, perennials plant species native to Alabama.

Actaea rubra
Actaea rubra

Actaea rubra, otherwise known as snakeberry, is a shrubs, shrubs plant species native to Illinois.

Rhododendron macrophyllum
Rhododendron macrophyllum

Rhododendron macrophyllum, otherwise known as coast rhododendron, is a shrubs plant species native to Florida.

Philadelphus lewisii
Philadelphus lewisii

Philadelphus lewisii, otherwise known as lewis mockorange, is a shrubs plant species native to California.

Kolkwitzia amabilis
Kolkwitzia amabilis

Kolkwitzia amabilis, otherwise known as beauty bush, is a shrubs plant species native to California.

Calycanthus floridus
Calycanthus floridus

Calycanthus floridus, otherwise known as flori, is a herbs, shrubs plant species native to Alabama.

Caryopteris x
Caryopteris x

Caryopteris x, otherwise known as bluebeard, is a perennials, shrubs plant species native to Alabama.

Spiraea x
Spiraea x

Spiraea x, otherwise known as spiraea japonica, is a shrubs, shrubs plant species native to Alabama.

Camellia japonica
Camellia japonica

Camellia japonica, otherwise known as camellia japonica, is a shrubs, shrubs plant species native to Alabama.

Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium

Abutilon vitifolium, otherwise known as abutilon, is a shrubs, tropicals and tender perennials plant species native to California.

Clerodendrum trichotomum
Clerodendrum trichotomum

Clerodendrum trichotomum, otherwise known as clerodendron trichotomum, is a shrubs, trees plant species native to Alabama.

Chaenomeles speciosa
Chaenomeles speciosa

Chaenomeles speciosa, otherwise known as flowering quince, is a shrubs plant species native to Alabama.

Corylus avellana
Corylus avellana

Corylus avellana, otherwise known as hazelnut, is a shrubs, trees plant species native to Alabama.

Viburnum x
Viburnum x

Viburnum x, otherwise known as burkwood viburnum, is a shrubs, shrubs plant species native to California.

Spiraea japonica
Spiraea japonica

Spiraea japonica, otherwise known as spiraea bumalda, is a shrubs, shrubs plant species native to Colorado.

Sambucus nigra
Sambucus nigra

Sambucus nigra, otherwise known as elder, is a perennials, trees plant species native to Maryland.

Sambucus canadensis
Sambucus canadensis

Sambucus canadensis, otherwise known as sambucus canadensis, is a edible fruits and nuts, herbs plant species native to Alabama.

Sambucus racemosa
Sambucus racemosa

Sambucus racemosa, otherwise known as red elderberry, is a shrubs plant species native to Alaska.