Smithia hirsuta

Species

  • Smithia humilis
  • Smithia racemosa

Tags

Smithia hirsuta, otherwise known as smithia humilis, is a plant species.

Children

Browse this taxon's child families or species